LED panel

Begin 2013 is Cyberverzekeringen begonnen met het verzamelen van informatie over de vraag naar cyberverzekeringen. De vraag naar cyberverzekeringen hebben wij gebaseerd op kwalitatief onderzoek (binnen de Randstad).

Explosieve groei

De reden achter de explosieve groei is het feit dat steeds meer mensen de risico’s van cybercriminaliteit ervaren en steeds vaker problemen ondervinden. Onder de problemen verstaan wij Phishing, Hacking en het lekken van privacy gevoelige informatie door bedrijven. Dit heeft als gevolg dat steeds meer mensen bereid zijn om een cyberverzekering af te sluiten en daar dus naar opzoek gaan. Verder is het aantal mensen zonder mening licht afgenomen. Dit kan duiden op het feit dat steeds meer mensen weten wat cybercriminaliteit inhoud en zich daar ook bewuster van worden.

Wat houdt een cyberverzekering precies in?

Cyberverzekeringen dekken de eventuele gevolgen van cyberrisico’s. Steeds meer activiteiten gebeuren online en vanuit de cloud. Het komt steeds vaker voor dat er misbruik gemaakt wordt van deze ontwikkeling. Internetcriminelen gaan opzoek naar manieren om complete databases te stelen of andere waardevolle (klant)gegevens. Daarnaast kunnen cybercriminelen ook financiële gegevens achterhalen of schade aanbrengen. Voor deze gevolgen kun je jezelf indekken met een cyberverzekering. Natuurlijk verschilt het per verzekeraar wat de cyberverzekering allemaal dekt, echter is de verzekering in grote lijnen hetzelfde. Hieronder een aantal punten die de verzekering dekt:

  • Vergoeding van eventuele uitgaven aan extra veiligheid (Voorkomen van DDoS-aanvallen)
  • Vergoeding van de kosten om het probleem/aanval te onderzoeken
  • Vergoeding van schadeclaims aan individuen en/of organisaties (bijv. na het lekken van privacy gevoelige informatie)
  • Vergoeding van gemiste inkomsten door een cyberaanval (middels een bedrijfsschadedekking worden deze gemiste inkomsten vergoed)
  • Vergoeding van de kosten die gemaakt worden bij het oplossen van het probleem
  • Vergoeding van de kosten die gemaakt worden bij toekomstige controle (bijv. het monitoren of gestolen creditcardgegevens worden misbruikt)

Toegevoegde waarde van cyberverzekering

Geen enkele verzekering biedt een uitgebreide dekking tegen cyberrisico’s. Dit is dan ook de toegevoegde waarde van een cyberrisicoverzekering. Hieronder een analyse van bestaande verzekeringen die onderdelen van cyberrisico dekken.

Brandverzekering: Bijvoorbeeld schade aan de server die voortkomt uit brandschade.
Aansprakelijkheidsverzekering: Dekt schade aan personen of zaken. Bijvoorbeeld beschadiging of vernietiging van zaken en de daaruit voortvloeiende schade.
Technische verzekering: Verzekeren je tegen schade aan machine, installatie, computer en elektronica.
Fraudeverzekering: Dekt geleden financiële schade als gevolg van fraude.

Conclusie

Geen enkele verzekering biedt dekking voor alle gevolgen, vandaar dat het Verbond van Verzekeraars gestart is met de cyberverzekering.