Allianz is een grote verzekeraar en kiezen voor de Allianz cyberverzekering is kiezen voor een zeer complete dekking.

Wat verzekert de cyberverzekering van Allianz?

Aansprakelijkheid

 • Inbreuk op persoonsgegevens en aantasting van computergegevens
 • Bedrieglijke inbreuk op het netwerk
 • Inbreuk via publicatie/verspreiding
 • Administratieve sancties
 • Schade-eisen van leveranciers van elektronische betaaldiensten

Bedrijfsschade

De bedrijfsschade die de verzekerde heeft geleden ten gevolge van een onderbreking van de activiteit die te wijten is aan een cyberaanval en langer duurt dan de wachttijd van 8 uur

Kosten crisissituatie

 • Kosten van de consultant die de verliezen moet berekenen
 • Kosten van de crisiscommunicatieconsultants
 • Kosten voor digitaal onderzoek
 • Interventiekosten
 • Kosten voor herstel

Eigen schade

 • Cyberafpersingskosten
 • Cyberdiefstal

Dekking in de tijd

Anterioriteit (voor feiten die niet gekend zijn bij de onderschrijving) en posterioriteit van de dekking tot 36 maanden na het einde van het contract

Wat verzekert de cyberverzekering van Allianz niet?

Andere zaken dan bovenstaande zijn niet in de cyberverzekering van Allianz opgenomen.

De voordelen van een cyberverzekering van Allianz?

De dekking van de cyberverzekering van Allianz is heel compleet. Bovendien is Allianz een bekende naam in de verzekeringswereld.