Uzelf verzekeren met de cyberverzekering van AIG is kiezen voor een verzekering bij een grote verzekeringsmaatschappij welke internationaal actief is.

Wat verzekert de cyberverzekering van AIG?

 • Deze verzekering dekt de financiële gevolgen van een cyberincident zoals hacken, ransomware en datalekken.
 • Deze dekking biedt direct toegang tot een juridisch adviseur, cyber IT-expert en PR-specialist. Zij helpen u in de meest kritische periode van een cyberincident: de eerste 48 uur. In deze periode heeft u geen eigen risico.
 • Incident Management biedt na de first response dekking voor alle additionele noodzakelijke kosten voor de juridische, IT én PR-diensten. Hiernaast is er dekking voor het monitoren van verloren data, herstellen van data en de kosten om betrokkenen te informeren.
 • Cyberafpersing biedt dekking als u slachtoffer wordt van afpersing, of als u daartoe bedreigd wordt. De meest bekende vorm van Cyberafpersing is ransomware. Dit is inclusief de dekking voor losgeld om de afpersing te stoppen, maar ook vergoedingen voor adviseurs om u daarbij bij te staan in het onderhandelingsproces.
 • Telefoonhacking vergoedt de kosten als u telefoonkosten heeft door ongeoorloofd toegang tot uw telefoonsysteem. Computercriminaliteit vergoedt frauduleuze bankoverboekingen indien cybercriminelen zijn binnengedrongen in uw ICT-netwerk. Deze financiële schade wordt vergoed met een sublimiet van EUR 100.000 voor telefoonhacking en EUR 25.000 voor computercriminaliteit.
 • Boetes en aansprakelijkheid biedt dekking voor claims van derden door het falen van de netwerkbeveiliging of verlies van gegevens. Er is dekking voor de kosten van juridische verdediging en vergoeding van de aansprakelijkstelling. Ook is de juridische verdediging door een onderzoek van een toezichthouder gedekt, net als een daaruit voortvloeiende wettelijk te verzekeren boete.
 • Netwerkonderbreking dekt bedrijfsschade als gevolg van stilstand van IT systemen na een cyberincident. Vergoed is het verlies in netto-inkomen en bijkomende vaste kosten, zoals personeel en huur. Maar ook de extra kosten die gemaakt moeten worden om zo snel mogelijk weer up en running te zijn. Netwerkonderbreking IT Outsourcer dekt bedrijfsschade als gevolg van een cyberincident bij uw IT-dienstverlener.

Wat verzekert de cyberverzekering van AIG niet?

 • Veroorzaken van opzettelijke schade
 • Elektronische of mechanische gebreken aan de infrastructuur
 • Personen- en/of zaakschade
 • Schadeuitkeringen in verband met de sanctiewetgeving

De voordelen van een cyberverzekering van AIG?

De cyberverzekering van AIG  heeft heel wat voordelen. Standaard bent u goed verzekerd, u kan extra lagen toevoegen en in de eerste 48 uur wordt u voortdurende ondersteund. Verder kunt ook gebruik maken van de cyber impact scan. Er is een 24/7-hotline en na de cybercrime kunnen er ook experts ter plaatse komen om de schade in te dammen.