Cyberverzekering2023-02-25T12:18:52+01:00

Cyberverzekering

AIG logo 2
 • Verzekerd tegen eigen schade, aansprakelijkheid en bedrijfsschade

 • 24/7 hulp bij cyberincidenten

 • Wereldwijde dekking, inclusief USA en Canada

Meer informatie
Hiscox logo 2
 • Uitgebreid verzekerd tegen financiële gevolgen van cybercrime

 • Menselijke fouten zijn gedekt

 • Preventiehulp om cybercrimes te voorkomen

Meer informatie
Chubb logo 2
 • Verzekerd tegen eigen schade & aansprakelijkheid

 • Meer dan 20 jaar ervaring

 • Organisatorische en technologische risico scans

Meer informatie

Phishing, virussen, hacking, het inbreken in computers, wachtwoorden die op het internet te grabbel liggen: de online bedreigingen zijn groot en u loopt maar beter geen risico. Een degelijke cybersecurity verzekering zorgt voor heel wat gemoedsrust en kan fikse financiële schade voorkomen. Met een cyber verzekering kiest u voor zekerheid in onzekere tijden, digitalisering brengt immers risico’s met zich mee en deze ziet u niet altijd aankomen. Wilt u als ondernemer op safe spelen dan is een cyber risk verzekering vandaag de dag een must. Zeker als u met werknemers werkt valt het afsluiten van een cybercrime verzekering te nemen, niet iedereen is immers altijd even oplettend. U wil toch niet de pers halen omdat heel veel gevoellige gegevens op straat zijn gegooid?

Cybercrime statistieken
0
schade per seconde door cyberaanvallen in 2025
0 s
tussen elke cyberaanval
0%
van de cyberaanvallen zijn gericht op (kleine) bedrijven
0%
waardevermindering van het bedrijf waar een cyberaanval plaatsvindt

Wat is een zakelijke cyberverzekering?

Een zakelijke cyberverzekering kunt u goed vergelijken om een passende verzekering te vinden. Of u een zakelijke cyberverzekering nu afsluit als zzp’er of als onderneming, de verzekering dekt gedeeltelijk de financiële schade die het gevolg zijn van cybercriminaliteit. Denk daarbij aan virussen, hacks, een datalek of andere typen cyberaanvallen. Deze dekking van een cyberverzekering dekt zowel uw eigen kosten als deze van derden waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

Vaak bestaat een cyberverzekering uit meerdere onderdelen. We onderscheiden bij een cyber security verzekering voor bedrijven en zzp’ers:

 • Het luik voorkomen. Hierbij worden de risico’s in kaart gebracht en de nodige preventieve maatregelen genomen. Denk maar aan beveiligingssoftware installeren en lekken in besturingssoftware dichten.
 • Het luik herstel. Getroffen door cybercriminelen? Dan herstellen experts de schade zo snel mogelijk. Dit kan gaan van het terug in de lucht krijgen van uw website tot het weer functioneel maken van uw systemen.
 • Het luik vergoeding. De omzetschade die u werd toegebracht kan gedeeltelijk gerecupereerd worden door de cyberverzekering. Er is in de verzekeringsovereenkomst vaak een maximumbedrag opgenomen.

Weet dat de schade van cybercrime aardig kan oplopen. De gemiddelde schade zou volgens onderzoeken toch al snel tot 78.000 euro oplopen.

Een cyberverzekering kan beschermen tegen

Schade aan anderen

Eigen schade

Omzetverlies

Waarom een cyberverzekering?

Als ondernemer of ZZP’er een zakelijke cyberverzekering afsluiten? U kunt eigenlijk niet meer zonder. Een cyber security verzekering is een no-brainer voor elke ondernemer die digitaal actief is of met data werkt.

Elke ondernemer en ZZP’er wordt vandaag bedreigd door cybercriminelen en in de toekomst gaat dit risico zeker niet afnemen. Wist u dat het risico op een cyberaanval maar liefst 8 keer groter is dan dat uw bedrijf in brand vliegt? En toch is een brandverzekering evident. Een cyberverzekering zou in de komende jaren wel eens kunnen uitgroeien tot één van de belangrijkste verzekeringen voor ondernemers.

Zowat 60% van de ondernemers en ZZP’ers werd al eens getroffen door cybercriminelen en ongeveer 30% van de ondernemers verwacht in de nabije toekomst geconfronteerd te worden met cybercriminaliteit. Verontrustende cijfers, toch?

Een goede zakelijke cyber security verzekering zorgt ervoor dat de grootste risico’s gedekt zijn. Bovendien staan heel wat verzekeraars u ook bij met juridische hulp en hebben ze contacten met IT’ers en consultants die de schade kunnen repareren. Grotere zakelijke bedrijven kunnen ook beroep doen op PR-ondersteuning om de reputatieschade binnen de perken te houden.

Wie heeft baat bij een cyberverzekering?

Of u nu ondernemer of ZZP’er bent, een cyberverzekering is voor elke onderneming belangrijk. Elk bedrijf kan aangevallen worden of het slachtoffer zijn van een datalek. In zulke situatie bent u blij dat u verzekerd bent. Vaak wordt een cyberverzekering ook gevraagd aan leveranciers. Meer en meer klanten beginnen er belang aan te hechten en verwachten dat u veilig en met verantwoordelijkheid te werk gaat. Vooral sectoren waar heel wat persoonsgegevens circuleren zijn gevoelige voor cybercrime. Bent u actief in de groot- en detailhandel, de financiële dienstverlening, de logistiek, de maakindustrie of als vereniging? Dan loopt u een verhoogd risico.

Kortom, u kan eigenlijk niet meer zonder cyberverzekering. Heel wat bedrijven halen de pers omdat ze getroffen werden door cybercrime en de kosten kunnen torenhoog oplopen. Met een betaalbare cyberverzekering kunt u alvast een flink stuk van de kosten en het verlies recupereren.

Wat is wel en niet-verzekerd?

Veel ondernemers en ZZP’ers denken dat een cyberverzekering alle schade dekt, maar dit is niet het geval. De volgende zaken zijn in de meeste cyber security verzekeringen wel inbegrepen:

 • Aansprakelijkheid
  U bent verzekerd tegen de aansprakelijkheid die een cyberincident toebrengt aan derden. De kosten van verweer, administratieve boetes en de kosten van een intern onderzoek zijn ook inbegrepen.
 • Eigen schade
  Bij een cyberverzekering zijn uw eigen bedrijfssystemen verzekerd voor een maximum aantal dagen. Ook voor digitale afpersing (ondersteuning en een bepaald percentage), cyberdiefstal en telefoonhacking bent u meestal verzekerd.
 • Crisismanagementkosten
  Ook de kosten voor het crisismanagement, denk maar aan juridische adviseurs, PR-adviseurs, forensische specialisten en cyber IT-specialisten worden gedekt. Vaak wordt u ook geholpen bij het op de hoogte stellen van externe partijen/leveranciers/klanten.

Weet dat als er geen andere keuze is, er vaak losgeld dient betaald te worden. Heel wat cybersecurity verzekeringen dekken een deel van deze kosten die aardig kunnen oplopen.

Wat is niet inbegrepen in een cybersecurity verzekering?

Schade aan zaken en personen is standaard niet inbegrepen in een cyberverzekering. Ook contractuele schade wordt niet verzekerd. Als er sprake is van bewust roekeloos gedrag van u of uw medewerkers, dan trekt de verzekeringsmaatschappij er ook de handen van af. U doet er dus goed aan steeds alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om cyberaanvallen te voorkomen. Strafrechtelijke boetes worden ook uitgesloten van de verzekering.

Lees er zeker de kleine lettertjes van uw verzekering op na. Deze verzekeringsmarkt is zich nog volop aan het ontwikkelen en de standaarden zijn nog niet echt ontwikkeld. De voorwaarden kunnen per verzekeraar dan ook aardig verschillen.

Blog

Cyberverzekering vergelijken

Voor u een cyberverzekering gaat afsluiten doet u er goed aan de mogelijkheden op de markt te bekijken. Cyber security verzekeringen vergelijken is altijd een goed idee. Heel wat verzekeringsmaatschappijen pakken uit met cyberverzekeringen, maar de dekking is niet overal gelijk. De markt is nog immatuur en er zijn nog voor uitzonderingen, lees er dus altijd goed de kleine lettertjes op na. Door verschillende cyberverzekeringen te vergelijken krijgt u een goed zicht op de markt en kan u voor de meest optimale dekking kiezen. Heel wat offertes kunt u makkelijk online aanvragen, waarna u de beste cyberverzekering kunt kiezen. Ook online kan u heel wat informatie over de dekkingen van cyberverzekeringen vinden. Goed geïnformeerd over de cyberverzekering premie en andere voorwaarden een beslissing nemen, kan u aardig wat geld opleveren.

Cyberverzekering kosten

Wil u een cyberverzekering voor uw onderneming of als ZZP’er afsluiten, dan zijn de kosten van uw cyberverzekering vaak gekoppeld aan de omzet en/of de waarborgen die u wenst af te sluiten. Zoals al eerder aangegeven kunnen de voorwaarden verschillen per verzekeraar, dus u goed informeren loont zeker de moeite.

Weet dat hoe beter u preventief met cybersecurity omgaat en de mogelijke bedreigingen uitschakelt, hoe voordeliger uw cyber security verzekering zal uitvallen. De cyberverzekering premie zal dan vaak een stuk lager uitvallen. Dat is logisch want hoe kleiner het risico, hoe groter de kans dat een verzekeraar met u in zee gaat en zijn voorwaarden neerwaarts bijstelt. Gaat u roekeloos te werk, dan zullen er weinig verzekeraars staan te springen om u te verzekeren tegen cyberdreigingen.

Veelgestelde vragen over cyberverzekeringen

Wie kunnen gebruik maken van een cyberverzekering?2023-02-24T02:12:59+01:00

Een cyberverzekering kan voor elk bedrijf geschikt zijn. Kleine bedrijven, middelgrote bedrijven en grote bedrijven kunnen gebruik maken van een cyberverzekering.

Ben je verplicht om een cyberverzekering af te sluiten?2023-02-24T02:18:41+01:00

Het is uiteraard niet verplicht om een cyberverzekering af te sluiten. Echter is het wel zo dat er steeds vaker en steeds meer bedrijven online transacties uitvoeren en op deze manier te maken krijgen met gevoelige informatie. Voor internetcriminelen is dit het ideale doelwit. Je zou jezelf daarom in de meeste gevallen kunnen verzekeren tegen zulke cyberrisico’s. De schade bij cyberrisico’s lopen soms hoog op.

Wat wordt gedekt bij een cyberverzekering?2023-02-26T01:52:33+01:00

Binnen de cyberverzekering worden vaak alle aansprakelijkheden gedekt die voortkomen uit de gevolgen van cybercriminelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende onderwerpen:

 1. Systeeminbraak
 2. Privacy
 3. Aansprakelijkheid
 4. Hacking
 5. Afpersing
 6. Omzetverlies

1. Systeeminbraak

Het onderdeel systeeminbraak dekt vaak de eigen kosten als gevolg van inbraak op uw systeem. Hierbij kunt u denken aan de kosten die gemaakt worden bij de volgende onderdelen:

 • Forensisch onderzoek
 • Communicatie met klanten e.a.
 • Klantondersteuning die u in heeft moeten zetten bij het verhelpen van de problemen
 • Crisismanagement, reputatieherstel en PR-campagnes

2. Privacy

Het onderdeel privacy dekt vaak de eigen kosten die gemaakt zijn bij de gevolgen van gestolen privacygevoelige gegevens. Hierbij kunt u denken aan de onderstaande onderdelen:

 • Kosten voor onderzoek door bijvoorbeeld justitie
 • Schadeclaims
 • Boetes opgelegd door toezichthouders of andere verplichte vergoedingen

3. Aansprakelijkheid

Dit onderdeel dekt vaak o.a. de kosten van de gevolgen van:

 • Het verspreiden van een virus
 • Onbedoeld schenden van auteursrechten

4. Hacking

Dit onderdeel van de cyberverzekering dekt vaak o.a. de schade die voortvloeit uit hacking:

 • Gestolen software of data
 • Kosten voor onderzoek en advies in systeembeveiliging en onderzoek naar de oorzaak van een hack
 • Reparatiekosten, vervanging of herstel van websites, programma’s of data

5. Afpersing

Dit onderdeel van de verzekering dekt vaakt schade die hackers bij uw website aanbrengen of data gijzelen. Zodra u in deze situatie komt zult u ondersteuning krijgen van security-adviesbureau NetDiligence. Mocht u losgeld betaald hebben dan kan dit eventueel vergoed worden.

6. Omzetverlies

Als een cyberaanval leidt tot omzetverlies van uw bedrijf, bijvoorbeeld doordat ze uw website offline zetten o.i.d. zal deze module u daar voor vaak indekken.

Kan de premie van een cyberverzekering worden gewijzigd?2023-02-24T02:24:46+01:00

U kunt uw premie vaak elk jaar aanpassen. Zodra u een cyberverzekering afsluit betaalt u meestal een jaarpremie.

Ga naar de bovenkant