Bij het bekende Centraal Beheer is het perfect mogelijk een cyberverzekering af te sluiten.

Wat verzekert de cyberverzekering van Centraal Beheer?

 • Datalekken of bedrijfsstilstand door cybercrime, programmeer­fouten of menselijk handelen.
 • Ondersteuning bij het oplossen van ransomware en eventuele vergoeding van het ‘losgeld’ bij cyberafpersing.
 • Hulp bij het herstellen van uw digitale data en software na een cyberincident en een vergoeding voor de gemaakte kosten.
 • Hulp van een reputatie-expert voor het beschermen van uw reputatie als u te maken krijgt met een cyberincident
 • Kosten die u maakt om zich aan de regels te houden van de AVG bij een digitaal datalek.
 • Juridische hulp bij maatregelen door toezichthouders.
 • Onderzoek van experts na een datalek of ander cyberincident en de kosten daarvan.
 • Schade aan derden die ontstaat door een cyberincident bij uw bedrijf, als u daarvoor aansprakelijk bent.
 • Boetes die u krijgt van de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dat wettelijk is toegestaan.

Wat verzekert de cyberverzekering van Centraal Beheer niet?

 • Schade aan zaken.
 • Schade aan personen.
 • Schade doordat een apparaat dat energie levert of een airco niet (goed) werkt.
 • Schade doordat uw computersysteem in beslag wordt genomen.
 • Schade die ontstaat door geplande stilstand van uw computersystemen.
 • Schade door beleggingsverliezen of handelsverliezen.
 • Schade die ontstaat doordat u niet betaalt voor diensten of producten.

De voordelen van een cyberverzekering van Centraal Beheer?

Bij Centraal beheer geniet u van een zeer uitgebreide cyberverzekering die u nog met opties kunt uitbreiden. U kan ook snel contact opnemen en er is een 24/7-ondersteuning voorzien.