Wat begrijpen we onder neuro linguïstisch programmeren?

  Er is door de jaren heen behoorlijk wat gezegd en ook geschreven over het zogenaamde neuro linguïstisch programmeren. Heel wat mensen weten echter tot op de dag van vandaag eigenlijk helemaal niet wat dit nu precies is. In principe gaat het hier in de praktijk gewoon om een manier van denken en handelen. We staan er met z’n allen tegenwoordig vaak niet bij stil, maar we ervaren elke dag opnieuw als mensen ongelofelijk veel negatieve prikkels. Deze negatieve prikkels kunnen zich na verloop van tijd gaan manifesteren met alle gevolgen van dien. Door te beseffen dat deze negatieve invloeden er zijn en door ze proberen om te zetten in iets positiefs kan je leven er meteen een stuk beter uit komen te zien. Wil jij ook graag meer ontdekken over NLP? Lees dan vooral snel verder! 

   

  • Waarom zijn onze emoties zo belangrijk? 

   

  Eén van de eerste zaken die worden gerealiseerd met behulp van neuro linguïstisch programmeren heeft betrekking tot het opnieuw grip krijgen op onze emoties. Heel wat mensen staan er niet bij stil, maar hun (veelal overwegend negatieve) emoties kunnen een grote impact hebben op de manier waarop ze leven. Dit bovendien ook niet alleen binnen de privésfeer, maar zeker ook op zakelijk vlak. Niet zelden is het dan ook zo dat negatieve emoties ervoor zorgen dat mensen zich terneergeslagen voelen of dat ze bijvoorbeeld over een sterk negatief zelfbeeld beschikken. In ieder geval, door neuro linguïstisch programmeren wordt het mogelijk gemaakt om onze negatieve emoties om te zetten in iets positiefs. Zo kijk je terug door een meer roze bril naar de wereld om je heen. 

   

  • Communicatie is de sleutel van alles 

   

  In de praktijk kan er worden vastgesteld dat communicatie van ongelofelijk groot belang is. Niet alleen kan je door goed te communiceren heel wat interessante mogelijkheden creëren, daarnaast kan een goede communicatie er eveneens voor zorgen dat je bepaalde problemen die zich stellen op een efficiënte manier verholpen kunnen worden. Voor veel mensen is communiceren evenwel niet zo eenvoudig als het lijkt, integendeel. Heb jij ook soms het gevoel dat er nog wat aan jouw communicatie kan worden bijgeschaafd en wil je dat dan ook graag gaan doen? Ook wanneer er zich zo’n probleem stelt zal je kunnen vaststellen dat NLP een niet onbelangrijke meerwaarde kan betekenen. 

   

  • Het in kaart brengen van gedrag

   

  Het uitstekend in kaart brengen van gedrag gebeurde in het verleden door te modelleren. Vandaag de dag is dat wel even anders en wordt ervoor gekozen om gebruik te maken van bepaalde strategieën. Stel je bijvoorbeeld vast dat een bepaalde persoon uit je omgeving iets echt goed doet? Dan zal je willen proberen te achterhalen hoe hij of zij dat voor mekaar krijgt. Enkel en alleen op die manier kan je achterhalen hoe je ook jouw leven op die manier kan verbeteren of hoe je er in ieder geval een meerwaarde mee kan creëren. Ook wat dit betreft zal je in de praktijk kunnen concluderen dat het volgen van een cursus neuro linguïstisch programmeren jou verder zal kunnen helpen.

  Rate this post