Cyberverzekeringen.nl

Cyberverzekeringen.nl kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die de bezoeker of afnemer ondervind. Wij doen als team onze uiterste best om alle informatie en context op de website zo relevant, recent en correct mogelijk te houden.
Cyberverzekeringen.nl bemiddeld enkel consumenten en/of bedrijven en is dus in geen enkel geval de uiteindelijke hoofdaansprakelijke voor eventuele schade die ondervonden wordt.